Protesty v Alžírsku

Přednášku povede Karima Dirèche (Université Aix-Marseille)
v rámci česko-francouzského semináře organizovaného Ústavem pro české dějiny Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.

Kdy: 2. dubna 2020 od 9:10
Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, sál č. 201
Jazyk: francouzština