Problematické pojmy “revoluce” a “občanská válka” v Řecku

Přednášku povede Maria Kokkinou (CEFRES) v rámci česko-francouzského semináře organizovaného Ústavem pro české dějiny Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.

Kdy: 27. února od 9:10
Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, sál č. 201
Jazyk: francouzština

Résumé

Cílem tohoto semináře je zpochybnit koncept (ztracené) revoluce prostřednictvím současné historické události: Řecké občanské války (1946–1949). Za tímto účelem se nejprve budeme soustředit na vztahy různých aktérů (národních a mezinárodních) během období, které začíná okupací (1941) a sahá až do vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Poté se pokusíme zodpovědět následující otázky: Jaký byl politický projekt hnutí odporu po osvobození? Bylo pro zemi umístěnou v táboře západních států  možné, aby v té době uspěla společenská revoluce nebo občanská válka vedená komunisty? Bylo možné, aby takto silné sociální hnutí mohlo zvrátit geopolitické vztahy, které spojenci přijali během druhé světové války?