Michael Werner: Hudba jako univerzální umění?

 Hudba jako univerzální umění? Internacionalizace hudebního života a formování národní identity v Evropě 19. století

Přednáška Michaela Wernera (CNRS/EHESS) v rámci workshopu „Když všechny cesty vedly do Paříže

Čas a místo konání: 18:00-19:30, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro
Jazyk: francouzština, simultánní tlumočení do češtiny

Anotace (FR)
Dans la conférence, on reviendra sur les transformations de la vie musicale en Europe au 19e siècle, en particulier relatives au concert. On assiste en effet à un phénomène paradoxe : d’un côté une véritable internationalisation, fondée, entre autres, sur la mobilité des musiciens, la constitution d’un répertoire, l’émergence d’un marché et d’une presse spécialisée ou encore la professionnalisation des métiers de la musique. De l’autre une nationalisation progressive des schèmes interprétatifs de la musique et des phénomènes de réception, voire l’appropriation de la musique par les mouvements nationaux. On proposera quelques outils d’analyse permettant d’éclairer ces mutations et de les inscrire dans une histoire croisée des cultures en Europe.

Michael Werner působí v Centre national de la recherche scientifique a je profesorem na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži. Jako odborník na historii společenských a kulturních vztahů mezi Francií a Německem v období 18.–20. století se společně s Michelem Espagnem začal zabývat teorií kulturních transferů. S Bénédicte Zimmermann pak rozvinul příbuzný koncept „histoire croisée“, tedy tzv. provázaných dějin. V rámci své vědecké činnosti se věnuje kulturním transferům mezi Francií a Německem, vzájemné provázanosti společenskovědních disciplín, především v kontextu literárních věd, a dále pak společenským praktikám v oblasti hudby. Právě poslední ze zmíněných domén bude tématem pražské přednášky.

  • Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen, Hamburg, 1973, 2 vol.
  • avec Michel Espagne, La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914), AnnalesÉconomies, Sociétés, Civilisations 42, 1987, no 4, p. 969-992.
  • avec Bénédicte Zimmermann (éds.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, 2004.
  • Musikgeschichte als « Histoire croisée ». Zu den Verflechtungen des Musiklebens, in : Anne-Madeleine Goulet, Gesa zur Nieden (éds), Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750) / Les musiciens européens à Venise, Rome et Nâples (1650-1750), Kassel, Laaber, 2015 (Analecta musicologica 52), p. 49-67

Illustration : The Piano Lesson, Edmund Blair Leighton (1896)