Prezentace knihy: Changes in Cultural Landscape

Changes in Cultural Landscape of Czech-German Borderlands since 1918 until Nowadays on the Example of Dolní Žandov Commune od Karoliny Ćwiek-Rogalske

Čas a místo: 15. března 2018, 16:30, Knihovna CEFRES
O
rganizátorka: Ania Gnot (Opolská univerzita, Ústav pro českou literaturu AV ČR, přidružená doktorandka k CEFRESu)
Diskutující: Paul Bauer (FSV UK)
Jazyk: angličtina

Tato kniha se zaměřuje na změny kulturní krajiny českých pohraničních oblastí na příkladu obce Dolní Ždanov (dříve Unter Sandau). Na vytvoření této oblasti se významně podílelo německy mluvící obyvatelstvo, jež po vysídlení v roce 1945 prakticky vymizelo. To bylo příčinou změn jak v kultuře, tak ve společnosti a v krajině této oblasti. Tento výzkum se rovněž zabývá lidmi, kteří v oblasti Dolní Ždanov usadili – nebo do oblasti byli umístěni – a také těmi, kteří tam žili před rokem 1945.

Informace o autorce
Karolina Ćwiek-Rogalska je PhD. odbornice na kulturní studia, slavistiku a etnologii. Mezi její výzkumné zájmy patří antropologie krajiny, kultura pohraničních oblastí a nucené vysídlení v Polsku a v Československu po roce 1945, stejně tak i “hantologie” jako nástroj antropologického výzkumu. Karolina Ćwiek-Rogalska v současné době pracuje jako asistující profesorka v Ústavu slovanských studií Polské akademie věd ve Varšavě. Její první kniha Zapamiętane w krajobrazie. Karjobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian byla vydána v roce 2017. V současné době vede nový projekt s názvem “Recycling of memory. German War Memorials in Central Pomerania region”, který je financován Národním vědeckým centrem v Polsku.

Kontaktkarolina.rogalska@ispan.waw.pl

Karolina Ćwiek-Rogalska : Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian, Scholar, 2017.
Zde si můžete přečíst více informací o knize.