Inscenace divadelních her z terezínského ghetta dnes: zahrnutí historického kontextu do představení

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Lisa Peschel (Univerzita v Yorku).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

Abstrakt

V rámci 40ti měsíčního projektu “Performing the Jewish Archive” jsme experimentovali s novým stylem představení (nazvaným stylem “co-textuálním”), abychom podnítili intenzivnější zapojení diváků do hry.  Opětovným studováním scénářů napsaných židovskými autory během druhé světové války jsme se utvrdili v tom, že je historický kontext jedním z nejdůležitějších aspektů divadelních her. Myslíme si proto, že dnešní divák může být plně zapojen do hry, jen když zná historické pozadí událostí. Jak ale můžeme historický kontext divákovi nejlépe prezentovat? Navrhli jsme, aby scény týkající se historie, které jsme prezentovali jako “co-texty” – tedy texty začleněné do scénáře a neméně důležité jako scénář samotný – byly více využity v ději (což se neděje v tradičních předmluvách před představeními a tyto texty se neobjevují ani v poznámkách v programu). Na této přednášce bude Lisa Peschel popisovat, jak se nám podařilo vytvořit tento styl “co-textuálního představení” a jak jsme testovali jeho vliv na publikum.