Praní špinavého prádla na veřejnosti? Poválečné soudní procesy a židovská komunita v Čechách a na Moravě

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Jan Láníček (Univerzita New South Wales v Sydney).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Krátce po skončení druhé světové války se evropská společnost pokoušela vyrovnat s dědictvím  genocidy spáchané nacistickým Německem a jeho kolaboranty. Soudní tresty hrály při opětovném smíření společnosti zásadní roli. Mezi těmi, kteří byli obviněni z kolaborace, existovala poměrně úzká skupina lidí, které považoval nacistický režim za Židy či Romy. Bývalí členové židovské samosprávy a takzvaní privilegovaní vězni koncentračního tábora čelili dlouhému seznamu obvinění pocházejících od židovské komunity i státních zástupců. Tato přednáška bude analyzovat vybrané soudní procesy a ukáže, jak se rekonstruované menšinové společnosti vypořádaly s případy údajných kolaborantů ve svých vlastních kruzích.