Ivan Blatný, Langston Hughes: překlad, transnacionalismus a blues

Jaký byl vztah mezi afroamerickým básníkem Langstonem Hughesem a českým básníkem Ivanem Blatným z hlediska intertextuality? Jakým způsobem využíval Blatný ve své poezii angličtinu a jak se Hughes odkazoval na Československo? Jak se básníci a básně pohybují napříč jazyky a mocenskými bloky a jaké byly další literární vztahy mezi českými zeměmi a afroamerickou kulturní komunitou? A jakou roli zde hraje překlad? To jsou některé z otázek, o kterých budeme diskutovat u kulatého stolu.

Kdy: pátek 19. května v 10:00
Kde:Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
OrganizátořiÚstav pro českou literaturu a CEFRES
Účastníci: Julie Hansenová (Univerzita v Uppsale), Charles Sabatos (Univerzita Yeditepe), Justin Quinn (FF UK)
Moderuje Františka Schormová (ÚČL, asociována CEFRES)
Jazyk: angličtina (a čeština)

Slavistka a komparatistka Julie Hansen působí v Oddělení moderních jazyků na univerzitě v Uppsale. Věnuje se multilingválním a translinguálním literárním studiím, překladu, a paměťovým studiím a publikovala řadu studií o ruskojazyčné a také české literatuře 20. a 21. století.

Charles Sabatos vyučuje komparativní a anglofonní literaturu na Yeditepe University v Istanbulu. Na ÚČL působil jako stipendista v rámci Bohemistického stipendia. Kromě své badatelské práce o české a slovenské literatuře také přeložil do angličtiny slovenské autory (Pavel Vilikovský, Ján Uličiansky a Peter Karpinský).

Překladatel, literární vědec a básník Justin Quinn působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnuje se tématům jako poezie během studené války, pozice angličtiny v současné literární tvorbě a transnacionální přístupy k literatuře. Do angličtiny přeložil básníky jako jsou Jan Zábrana, Bohuslav Reynek, či právě Ivan Blatný.

Diskusi bude moderovat Františka Schormová, která se ve své disertační práci věnovala literárním a kulturním propojením mezi afroamerickou komunitou a Československem v 50. a 60. letech dvacátého století. Nyní v rámci postdoktoranského stipendia na ÚČL rozvíjí témata literatury a rasových diskurzů a věnuje se české literární emigraci v Kanadě v 70. a 80. letech.