source: https://suppliciaportopalo.wordpress.com/

Zpracování tragédií ve Středozemním moři na současných italských a evropských scénách

Třetí sezení mezioborového frankofonního semináře CEFRESu Mapa a hranice. V roce 2023 bychom rádi začali zkoumáním otázky samotného vymezování a znázorňování (území, období, trajektorie), tedy zkrátka úvahami o mapě a hranicích skrze vzájemné prolínání výzkumných oblastí, jimiž se účastníci semináře zabývají.

Místo: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum a čas: Pátek 9. června, 10:00–11:30
Jazyk: francouzština

Autorkou příspěvku bude Chiara Mengozzi (FF UK), diskutující Michèle Baussantová (CNRS, CEFRES)

Až do devadesátých let dvacátého století se neštěstí na moři, kdy při ztroskotání lodí umírali migranti, odehrávala daleko od italských břehů. To se změnilo v prvním desetiletí století následujícího, kdy média přinesla o několika případech ztroskotání nespočet zpráv.

Následkem těchto událostí došlo ve veřejné diskuzi o imigraci k posunu, kdy se jako její ústřední téma ukázalo překračování vnějších hranic Evropy a jejich kontrola. V kontextu těchto tragických událostí, které se ve Středozemním moři odehrály, ale zůstává otázkou, proč jsou zmínky o nich nejenom v italské literatuře, ale především v textovém poli, které obvykle nazýváme migrační literaturou, tak řídké? A proč se těm málo novelám, které se tímto tématem zabývají, nedaří postihnout pojem hranice v celé jeho šíři, která v sobě zahrnuje dimenzi časovou, prostorovou, ideologickou a zkušenostní? Chiara Mengiozzi ve svém přízpěvku nejprve nastíní několik hypotéz týkajících se těchto otázek, a následně vysvětlí, proč jiné narativní formy, jako na příklad investigativní reportáže, či jiné umělecké formy jako divadlo, dokázaly uspět lépe než novela. Nakonec nabídne stručný rozbor dvou divadelních inscenací „Prosebníci z Portopala“ (2009) a „Hlučná voda“ (2010). Ty tím, že po vzoru antických tragédií jako první po dlouhé době formalizovaly neredukovatelné konflikty probíhající mezi polis, dokázaly dramatickou zkušenost související s hranicí představit.

Úplný program semináře můžete nalézt zde.

Foto v záhlaví použité z: https://suppliciaportopalo.wordpress.com/