Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – červen 2023

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách. Sejdeme se

v úterý 27. června 2023 v 15 hodin
v knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1).

Na tomto přátelském setkání se sejde tým CEFRES a čtenáři knihovny, aby se společně seznamili a diskutovali o novinkách v humanitních a společenských vědách ve Francii. Každá prezentace (ve francouzštině) nepřesahuje rozsah 10 minut, a po ní následuje krátká diskuse.

Představeny budou následující knihy:

  • Lara Bonneau : Lire l’œuvre d’Aby Warburg à la lumière de ses “Fragments sur l’expression” (Les Presses du réel 2022) par Tomáš Koblížek, FLÚ AV ČR
  • Philippe Descola : Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration (Seuil 2021) par Fedora Parkmann, ÚDU AV ČR
  • Cynthia Fleury : Ci-git l’amer (Folio Gallimard 2020) par Mateusz Chmurski, CEFRES
  • Marielle Macé : Façons de lire, manières d’être (Gallimard 2022) par Josef Šebek, FF UK
  • Hervé Mazurel : L’inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective (La Découverte 2021) par Ondřej Matějka, FSV UK