Jak zbudovat Republiku

Debata a prezentace knihy

Datum a místo: 25. února 2020, 17h, Akademické centrum (Husova 4a, Praha 1)
Organizátoři: Polský institut v Praze, CEFRES a nakladatelství OIKOYMENH
Jazyk: angličtina (překlad do češtiny)

Diskuze o českém překladu knihy (2019) Úvahy o polské vládě Jean-Jacques Rousseau (1782).Úvahy o polské vládě (1771) jsou posledním Rousseauovým politickým dílem a zároveň jediným, které nebylo dosud přeloženo do češtiny. Jde o unikátní reflexi nad republikánským zřízením polsko-litevského státu, která do jisté míry o několik let předjímá pozdější debaty amerických federalistů o tom, jak vytvořit svobodnou republiku.

S polskými, francouzskými a českými odborníky na Rousseau:

  • Richard Butterwick-Pawlikowski (Evropské centrum Natolin, Varšava)
  • Hana Fořtová (FLÚ AV ČR)
  • Gabrielle Radica (Univerzita v Lille)

Moderátor: Jan Květina (Historický ústav AV ČR)