Reakce Židů na persekuci, 1933-1946 – VIRTUÁLNÍ SEMINÁŘ

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Emil Kerenji (Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies; United States Holocaust Memorial Museum, Washington).

Kvůli cestovním omezením spojených s koronavirem Emil Kerenji nebude moci přijet do Prahy. Nabízíme Vám prezentaci ve formě virtuálního semináře, který se bude konat na internetu prostřednictvím videokonferenčního systému. Seminář se ovšem bude konat jen v případě, že o něj bude zájem. Prosíme Vás tedy, abyste se zaregistrovali u pí. Bartákové na bartakova@mua.cas.cz do 20. března.

Datum a čas: 26. března 2020, 15:00 – VIRTUÁLNÍ SEMINÁŘ
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Tato přednáška bude diskutovat o dlouhodobém projektu Centra Mandel v Pamětním muzeu holocaustu Spojených států Tento projekt dokumentuje židovské vnímání a reakce na sérii událostí mezi lety 1933 a 1946, které dnes chápeme jako jednu sjednocenou událost, holocaust. Jaké byly formy pronásledování Židů, které se rozšířilo až za nacistické Německo a nakonec došlo ke genocidě? Jak byly vnímány v dané oblasti a jak geografické, politické, kulturní, ekonomické a třídní okolnosti ovlivnily tato vnímání? Jaké byly dostupné možnosti pro židovské jednotlivce, skupiny, instituce a organizace in extremis, a jaké byly typické reakce? A konečně, jak tato historie a pochopení židovské zkušenosti ovlivňuje naše chápání holocaustu? Přednáška také představí digitální zdroj, který vzešel z tohoto projektu, Experiencing History.