Dny budoucí minulosti. Přemýšlení o životě Židů varšavského ghetta – ZRUŠENO

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Justyna Majewska (Jewish Historical Institute, Varšava).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:30-19:00
Jazyk: angličtina

Abstrakt 

Židé uvěznění ve varšavském ghettu přemýšleli nejen o tom, jak přežít přítomnost, ale také nadcházející budoucnost. Den osvobození byl vypočítáván na základě fám, interpretací válečného vývoje a kabbalistických proroctví. V tomto příspěvku se, mezi různými představami o budoucnosti obyvatelů varšavského ghetta, zaměřuji zejména na perspektivu Židů činných v různých stranách a hnutí mládeže. Zabývám se otázkou, co si Židé mysleli o budoucnosti, kdy by začala a co by k ní vedlo v širším kontextu sociologie času. Primárním zdrojem použitým v tomto článku je židovský undergroundový tisk publikovaný ve varšavském ghettu.