Židovská průkopnická mládež v meziválečném Československu – budování nového orgánu – ONLINE

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Daniela Bartáková (MÚA AV ČR).

Místo: Seminář bude probíhat online. Přihlašte se na adrese: bartakova@mua.cas.cz.
Čas: 17:30-19:00
Jazyk: angličtina

Abstrakt (EN)

Židovská průkopnická mládežnická hnutí hrála klíčovou roli v praktické realizaci socialistického sionismu. Jejich činnost byla zaměřena na dosažení sociálních, národních, politických a kulturních cílů a, v neposlední řadě, se členové těchto hnutí aktivně zapojili do koncepce budování nového vybraného orgánu na individuální i kolektivní úrovni.

Přednáška se zaměří na diskurzivní chápání sionistického hnutí, jeho dynamických procesů a praktik formování sociálních a národních komunit, které využívaly metody bioenergie na úrovni jednotlivců i celého národa. Anatomo-politika i biopolitika se staly součástí sionistických diskursivních praktik. Přijetím těchto praktik židovští pionýři aktivně přispěli k utváření zakládajících mýtů sionistického hnutí a k negaci diaspory, která byla údajně zdiskreditována díky zženštilosti a degeneraci. Pomohli tak reprodukovat mýtus návratu do Palestiny jako jediného možného způsobu regenerace židovského národa, jeho „normalizace“ a navrácení k historii. Členové průkopnických mládežnických hnutí podporovali syntézu mezi socialismem a nacionalismem v Palestině, která měla poskytnout alternativu k pasivnímu buržoaznímu, ortodoxnímu životu otcovské generace. Myšlenka rovnosti se stala jedním z mobilizujících motivů pro spojení obou hnutí. „Červená asimilace“ se stala konkurentem sionistického hnutí a alternativou průkopnické židovské mládeže.

Facebooktwitterlinkedin