Making Hungary Great Again: Ironie globální paměti holocaustu a útok na uprchlíky

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES přednese Raz Segal (Holocaust and Genocide Studies, Stockton University, New Jersey).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 16:00-17:30
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Tato přednáška se zaměří na paradoxní spojení mezi globální pamětí holocaustu a současným útokem na „jiné“ národního státu: na uprchlíky. Konkrétně prozkoumá, jak se dnes v Maďarsku používají centrální prvky kultury globální paměti o holocaustu, aby se pokračovalo v šíření myšlenky etno-národního „Velkého Maďarska“, tj. vize, která vedla ke genocidnímu útoku Maďarského státu během Druhé světové války proti Židům, Romům a jiným skupinám, které stát vnímá jako nebezpečné, cizí či „jiné než maďarské“. Tato vize se nyní zaměřuje také na uprchlíky.

Maďarská vláda tvrdí, že holocaust byl pouze nacistickým projektem, takže protižidovské násilí a ničení ve válečném Maďarsku v žádném případě nevyplývalo z maďarského budování národního státu. Toto vymazání násilí státu ironicky odráží ústřední myšlenku kultury globální paměti o holocaustu: že to byla jedinečná událost, protože nacismus a nacistický antisemitismus byly jedinečné jevy, které nijak nesouvisely s moderním státem. Maďarská vláda tak dnes cynicky zobrazuje Židy, kteří žili v válečných hranicích Maďarska a které stát prohlásil za cizí a nebezpečné a zahájil proti nim genocidní útok jako maďarské Židy zničené pouze nacistickým Německem. Toto historické zkreslení tedy posiluje maďarský nárok na tato území — ztracená území „Velkého Maďarska“ —, které jsou dnes součástí Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Vymazání státního násilí z dějin válečného Maďarska tak umožňuje maďarské vládě využívat globální paměť holocaustu ve službách samotné politické vize, která vylučovala Židy a chtěla je zničit. Rovněž rozostřuje nepřátelský antisemitský politický diskurz v Maďarsku v posledních několika letech, který spojuje Židy s uprchlíky tím, že líčil Židy jako hrozbu pro jejich údajný pokus zničit Maďarsko podporou vstupu uprchlíků do státu. Přednáška se zaměří na tuto paradoxní situaci.