Kategorie identifikace a chápání sebe

Druhé setkání epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK veden

Florence Vychytil-Baudoux (EHESS / CEFRES)
Kategorie identifikace a chápání sebe

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1
Čas: středa 24. října 2018, od 16:30
Jazyk: angličtina

Texty:

  • Brubaker Rogers, Frederic Cooper: „Beyond Identity“, Theory and Society, 29 (2000): 1-47.
  • Traduction française: Brubaker Rogers, „Au-delà de ‘l’identité’“, Actes de la recherche en sciences sociales, 139 (2001-4): 66-85.