Revisiting Thing Theory. An Ethnography of Prison Worlds

Přednáška Didiera Fassina

Místo: Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha, Praha 1, 2. patro, sál 200
Datum a čas: 31. října, 17:00
Organizátoři: Etnologický ústav FF UK a CEFRES
Jazyk: angličtina

Didier Fassin, ředitel Centra studií politické antropologie na EHESS v Paříži a James D. Wolfesohn profesor společenských věd na Institute for Advanced Study v Princetonu, je antropolog a sociolog. Vedl několik terénních výzkumů v Senegalu, Ekvádoru, Jižní Africe a Francii. Po studiu medicíny, kde vystudoval epidemiologii a veřejné zdraví, se začal specializovat na vnitřní a infekční onemocnění a uskutečnil svůj první výzkum v oblasti lékařské antropologie, konkrétně v oblasti epidemie AIDS a dalších globálních zdravotních problémů. Poté rozvinul kritickou morální antropologii jako oblast výzkumu s cílem prozkoumat historický, společenský a politický význam morálních forem přítomných při každodenních volbách a jednáních, dále při vytváření národní politiky a mezinárodních vztahů. Nedávno provedl etnografický výzkum o státu prostřednictvím studie městské politiky a vězeňského systému. V současné době pracuje na teorii trestu, na životní politice a společenských vědách ve veřejném prostoru. Tento výzkum byl předmětem Tannerovy přednášky, přednášky Adorno a přednášek na Královské švédské akademii věd. Didier Fassin také publikuje pravidelně v novinách.

Jeho nedávno vydané monografie:

  • La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers , Paris: Le Seuil, collection La Couleur des idées, 2011
  • Économies morales contemporaines (avec Jean-Sébastien Eideliman), Paris: La Découverte, collection Bibliothèque de l’Iris, 2012
  • Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’État (avec Yasmine Bouagga, et al.) Paris : Seuil, 2013
  • La question morale. Une anthologie critique (avec Samuel Lézé), Paris : Presses Universitaires de France, 2013
  • L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale , Paris: Seuil 2017
  • Punir. Une passion contemporaine , Paris, 2017
  • La vie. Mode d’emploi critique, Paris : Seuil, 2018

Přednáška je součástí série “Ethnography and Theory” organizované Ústavem etnologie FF UK.