Kdo je „ten druhý“? Úvahy z pohledu antropologie.

Šesté setkání Česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filosofické fakulty (FF UK) ve spolupráci se CEFRESem, povede:

Maria Kokkinou (CEFRES / Université Charles)

Téma: Kdo je „ten druhý“? Úvahy z pohledu antropologie.

Místo: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Online.
Pro přihlášení kontaktujte prosím: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz
Datum: čtvrtek 10. prosince, 9:00 – 12:30
Jazyk: francouzština

Setkání proběhne v rámci Česko-francouzského semináře Jaroslava Svátka a Martina Nejedlého. Více informací naleznete na stránkách Filosofické fakulty.