Krajiny se stíny

Krajiny se stíny. Představení výzkumného projektu Luby Jurgenson

V červnu, červenci a srpnu 2022, výzkumnice, spisovatelka a překladatelka Luba Jurgenson, profesorka na Sorbonnské univerzitě a ředitelka Eur’ORBEM, bude hostující výzkumnou pracovnicí v CEFRES. Bližší informace ohledně její biografie naleznete zde.

Kdy: čtvrtek, 30. června, 10:30 – 12:00
Kde: Knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Prague a taky “online” – odkaz na Zoom na vyžádání (cefres@cefres.cz)
Jazyk: angličtina

Tento projekt se snaží identifikovat, popsat a poznat terén ve střední Evropě, který byl dějištěm extrémního násilí ve 20. století. Na pomezí studia kolektivní paměti, ekokritiky a obrazové analýzy hodlá výzkum „krajin se stíny“ znovu prozkoumat otázku tzv. krajinné paměti, vycházejíc ze svědeckých/archivních reprezentací, krajinných praktik, rekonstrukcí paměti (literárních, uměleckých, politických) a environmentálních následků násilí.

V krajině, která tvoří naše každodenní životní prostředí, zůstaly výrazné a stále účinné stopy konfliktů a masakrů. Zatímco kolektivní paměť je často studována prostřednictvím jejích zobrazení ve veřejném prostoru, jako jsou muzea a pietní místa, výzkum „krajin se stíny“ se soustředí na obyčejná, ale emocionálně nabitá místa, kde přírodní živly nesou stigmata traumatické minulosti. Jde o to považovat krajinu nejen za reprezentaci kolektivní paměti, ale také za smyslovou zkušenost, tedy za jedinečný vizuální, sluchový, hmatový, čichový, uchopovací způsob mezigeneračního a mezikomunitního přenosu paměti, který je utvářený vnímáním a využíváním krajiny v těchto multikulturních místech.