V mezích evropského občanství (1)

V mezích evropského občanství. Vnitroevropští migranti a národní politiky diaspory v rámci Evropské unie. I.

Tento pluridisciplinární vědecký workshop je organizován v spolupráci Centra Marca Blocha v Berlíně a CEFRES v Praze. Má za cíl spojit specialisty na migraci, evropské občanství a nadnárodní politiku, aby diskutovali o otázce běžných vztahů vnitroevropských migrantů k politikám diaspory, které země jejich původu zavádějí na základě velmi odlišných modalit. 

První setkání (15.06.2022): Centre Marc Bloch, Friedrichstraße 191 – Berlin

Kdy: středa 15. června, 14:30–18:00
Kde: Salle Germaine Tillion (7. poschodí), Centre Marc Bloch (Berlin) & online na platformě Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88064656797
Jazyk: angličtina
Organizátoři: Cédric Pellen (University of Strasbourg/Centre Marc Bloch in Berlin)
CEFRES, Praha

Aktualizovaný program naleznete ke stažení zde.
Bližší popis a program naleznete níže.

Detailnější popis workshopu

Není to tak dávno co dal Brexit do popředí otázky politických práv a praktik evropských občanů žijících v jiné evropské zemi, než je jejich vlastní. Během komplikovaného procesu, který vedl k odchodu Spojeného království z Evropské unie, se silná mobilizace Evropanů žijících ve Spojeném království a Britů žijících v kontinentální Evropě stala připomínkou důležitosti vnitroevropské migrace na jedné straně, a na druhé straně taky zdůraznila výrazné rozdíly ve způsobech, jakými členské státy přistupují ke svým státním příslušníkům žijícím v zahraničí. Navzdory tomu, že za posledních 30 let došlo k utvrzení evropského občanství, se pořád ani zdaleka nedostává všem 13,5 milionům občanů EÚ, kteří pobývají v jiném členském státě, než je jejich vlastní, stejné pozornosti a zacházení ze strany jejich země původu. Někteří si zachovávají plná občanská práva, zatímco jiní o ně mohou přijít. Někteří mají speciální politické zastoupení ve své zemi původu, ale většina nikoli. V neposlední řadě, na některé se cílí zvláštními politikami a výhodami, které zamýšlí přímo jejich země původu (zejména v ekonomických, sociálních nebo vzdělávacích záležitostech), avšak jiní závisí výhradně na ustanoveních země jejich bydliště.

Zatímco výzkum ‘politik diaspory‘ v posledních letech významně vzrostl, hlavně v rámci nadnárodních migračních studií, výzkum zabývající se výhradně případu Evropské unie a jejích členských států je pořád ojedinělý. Nicméně, zavádění národních politik diaspory vyvolává v Evropské unii specifické problémy. Jaké dopady tedy mělo vybudování evropského prostoru volného pohybu a společného evropského občanství na práva a povinnosti vnitroevropských migrantů? Jak se dá vysvětlit přetrvávající rozmanitost ve způsobu, jakým různé členské státy EÚ jednají s evropskými emigranty? Kromě toho, zatímco stávající výzkum vedl k lepšímu pochopení toho, co vedlo jednotlivé státy k zavádění politik diaspory, o konkrétních způsobech, jakými si vnitroevropští emigranti osvojují tyto politiky toho víme velmi málo. Usilují skutečně evropští občané, s bydlištěm v jiné členské zemi, o udržení politických vazeb se svou zemí původu? Za jakých podmínek a v jakém kontextu doopravdy využívají a těží z politik diaspory prováděných jejich rodnou zemí?

Tento vědecký workshop hostí specialisty na migraci, evropské občanství a nadnárodní politiku. Pobízí je hlavně k tomu, aby otevřeli a probrali jejich výzkum ve světle těchto problematik. Z komparativního a interdisciplinárního úhlu pohledu je cílem setkání otevřít nový vědecký pohled na interakci mezi vnitroevropskými migranty a jejich rodnými zeměmi, jako i na různorodé způsoby, kterými jsou politiky diaspory implementovány a využívány v rámci Evropské unie.

Z této perspektivy se bude workshop skládat ze dvou vzájemně se doplňujících setkání, navazujících na typově ideální rozlišení Alana Gamlena (2006) mezi “schopností budovat politiky diaspory”, jejímž cílem je pěstovat pocit sounáležitosti občanů žijících v zahraničí k národním společenstvím v rodné zemi, a “rozšiřováním práv politik diaspory”, které cílí na podporu občanského zapojení vysídlenců do politického života v zemi jejich původu. 

První setkání (v Berlíně) se bude zaobírat podmínkami, na základě kterých vnitroevropští migranti využívají politik, programů a výhod, které jsou pro ně zamýšlena rodnými zeměmi (zejména v konzulárních, kulturních a socioekonomických záležitostech), v souvislosti s využitím jejich práv jakožto evropských občanů. Z tohoto úhlu pohledu, budou empiricky podložené příspěvky workshopu věnovat zvláštní pozornost stěžejním obdobím (re)definice vztahů mezi národním a nadnárodním občanstvím, konkrétně tedy východní rozšíření Evropského unie na jedné straně a Brexit na straně druhé.

Druhé setkání (v Praze) se více zaměří na vztah vnitroevropských migrantů k politickému životu v zemi jejich původu. Založené na historicky i geograficky odlišných případových studiích, jednotlivé příspěvky tohoto workshopu budou pojednávat o podmínkách nadnárodní politické angažovanosti jednotlivých obyvatel usazených v cizí evropské zemi, obzvláště během voleb v rodné zemi. 

Program

Wednesday 15 June 2022

Centre Marc Bloch in Berlin
Salle Germaine Tillion (7th floor) – Friedrichstraße 191 – Berlin
Online on Zoom

14h30: Welcome address and introduction by Cédric Pellen (University of Strasbourg/Centre Marc Bloch)

14h45: Keynote Lecture

  • Adrian Favell (University of Leeds/Wissenschaftskolleg zu Berlin): “EU movers, EU citizenship and national politics: looking back at “Eurostars and Eurocities” and PIONEUR”

15h45: Break

16h00-18h00: Session 1: Intra-European migrants’ representations and practices of diaspora policies

Chair: Dieter Gosewinkel (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)
Discussant: Daniela Heimpel (Centre Marc Bloch)

  • Magdalena Lesińska (Centre of Migration Research at University of Warsaw): “Between Poland and Ireland: transnational practices of Polish post-accession migrants”
  • Christine Barwick (Europa-Universität Flensburg / Centre Marc Bloch): “Effects of Brexit on British citizens in Berlin”
  • Lucie Lamy (University Paris-Diderot/Centre Marc Bloch): “A diaspora of non-migrants? Latvia’s Ethnic Germans between Soviet legacy and European national minorities policy”