V mezích evropského občanství (2)

V mezích evropského občanství. Nadnárodní politická mobilizace vnitroevropských migrantů v Evropské unii. II 

Tento pluridisciplinární vědecký workshop je organizován v spolupráci Centra Marca Blocha v Berlíně a CEFRES v Praze. Má za cíl spojit specialisty na migraci, evropské občanství a nadnárodní politiku, aby diskutovali o otázce běžných vztahů vnitroevropských migrantů k politikám diaspory, které země jejich původu zavádějí na základě velmi odlišných modalit. 

Druhé setkání (22.06.2022): CEFRES, Na Florenci 3 – Praha

Kdy: středa 22. června, 14:30–18:30
Kde: Knihovna CEFRES, Praha & online na platformě Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85421454854
Jazyk: angličtina
OrganizátořiCEFRES, Praha
Cédric Pellen (University of Strasbourg/Centre Marc Bloch in Berlin)

Aktualizovaný program naleznete ke stažení zde.
Bližší popis a program naleznete níže.

Detailnější popis workshopu:

Není to tak dávno co dal Brexit do popředí otázky politických práv a praktik evropských občanů žijících v jiné evropské zemi, než je jejich vlastní. Během komplikovaného procesu, který vedl k odchodu Spojeného království z Evropské unie, se silná mobilizace Evropanů žijících ve Spojeném království a Britů žijících v kontinentální Evropě stala připomínkou důležitosti vnitroevropské migrace na jedné straně, a na druhé straně taky zdůraznila výrazné rozdíly ve způsobech, jakými členské státy přistupují ke svým státním příslušníkům žijícím v zahraničí. Navzdory tomu, že za posledních 30 let došlo k utvrzení evropského občanství, se pořád ani zdaleka nedostává všem 13,5 milionům občanů EÚ, kteří pobývají v jiném členském státě, než je jejich vlastní, stejné pozornosti a zacházení ze strany jejich země původu. Někteří si zachovávají plná občanská práva, zatímco jiní o ně mohou přijít. Někteří mají speciální politické zastoupení ve své zemi původu, ale většina nikoli. V neposlední řadě, na některé se cílí zvláštními politikami a výhodami, které zamýšlí přímo jejich země původu (zejména v ekonomických, sociálních nebo vzdělávacích záležitostech), avšak jiní závisí výhradně na ustanoveních země jejich bydliště.

Zatímco výzkum ‘politik diaspory‘ v posledních letech významně vzrostl, hlavně v rámci nadnárodních migračních studií, výzkum zabývající se výhradně případu Evropské unie a jejích členských států je pořád ojedinělý. Nicméně, zavádění národních politik diaspory vyvolává v Evropské unii specifické problémy. Jaké dopady tedy mělo vybudování evropského prostoru volného pohybu a společného evropského občanství na práva a povinnosti vnitroevropských migrantů? Jak se dá vysvětlit přetrvávající rozmanitost ve způsobu, jakým různé členské státy EÚ jednají s evropskými emigranty? Kromě toho, zatímco stávající výzkum vedl k lepšímu pochopení toho, co vedlo jednotlivé státy k zavádění politik diaspory, o konkrétních způsobech, jakými si vnitroevropští emigranti osvojují tyto politiky toho víme velmi málo. Usilují skutečně evropští občané, s bydlištěm v jiné členské zemi, o udržení politických vazeb se svou zemí původu? Za jakých podmínek a v jakém kontextu doopravdy využívají a těží z politik diaspory prováděných jejich rodnou zemí?

Tento vědecký workshop hostí specialisty na migraci, evropské občanství a nadnárodní politiku. Pobízí je hlavně k tomu, aby otevřeli a probrali jejich výzkum ve světle těchto problematik. Z komparativního a interdisciplinárního úhlu pohledu je cílem setkání otevřít nový vědecký pohled na interakci mezi vnitroevropskými migranty a jejich rodnými zeměmi, jako i na různorodé způsoby, kterými jsou politiky diaspory implementovány a využívány v rámci Evropské unie.

Z této perspektivy se bude workshop skládat ze dvou vzájemně se doplňujících setkání, navazujících na typově ideální rozlišení Alana Gamlena (2006) mezi “schopností budovat politiky diaspory”, jejímž cílem je pěstovat pocit sounáležitosti občanů žijících v zahraničí k národním společenstvím v rodné zemi, a “rozšiřováním práv politik diaspory”, které cílí na podporu občanského zapojení vysídlenců do politického života v zemi jejich původu. 

První setkání (v Berlíně) se bude zaobírat podmínkami, na základě kterých vnitroevropští migranti využívají politik, programů a výhod, které jsou pro ně zamýšlena rodnými zeměmi (zejména v konzulárních, kulturních a socioekonomických záležitostech), v souvislosti s využitím jejich práv jakožto evropských občanů. Z tohoto úhlu pohledu, budou empiricky podložené příspěvky workshopu věnovat zvláštní pozornost stěžejním obdobím (re)definice vztahů mezi národním a nadnárodním občanstvím, konkrétně tedy východní rozšíření Evropského unie na jedné straně a Brexit na straně druhé.

Druhé setkání (v Praze) se více zaměří na vztah vnitroevropských migrantů k politickému životu v zemi jejich původu. Založené na historicky i geograficky odlišných případových studiích, jednotlivé příspěvky tohoto workshopu budou pojednávat o podmínkách nadnárodní politické angažovanosti jednotlivých obyvatel usazených v cizí evropské zemi, obzvláště během voleb v rodné zemi. 

Program

Wednesday 22 June 2022

CEFRES in Prague
CEFRES Library – Na Florenci 3 – Prague
Online on Zoom

14h30: Welcome address by Jérôme Heurtaux, director of the CEFRES

14h45: Keynote Lecture

  • Eva Ostergaard-Nielsen (Universitat Autònoma de Barcelona): “Migrant transnational political engagement: conceptual and methodological challenges.”

15h45: Break

16h00 – 18h30: Session 2: The transnational political mobilization of intra-European migrants

Chair: Eva Ostergaard-Nielsen (Universitat Autònoma de Barcelona)
Discussant: Michèle Baussant (CEFRES)

  • Eszter Kovács (Centre for Social Sciences, Institute for Minority Studies): “Transnational political engagement of Hungarian kin-minorities and Hungarian migrants: A comparative approach.”
  • Kristýna Janurová (Geographic Migration Center – Charles University Prague): “Political participation of pre-Brexit Czech migrants in the UK: notable passive interest and limited active action”
  • Cédric Pellen (University of Strasbourg/Centre Marc Bloch): “Do French living abroad really care about French elections? A case study of the political (dis)engagement of French nationals in Berlin during the 2022 French elections”.
  • Florence Vychytil-Baudoux (EHESS Paris/CEFRES): “Challenging the other “Great Mute”: diaspora civic empowerment and the rethinking of Polish exile politics in France in the late 1940s/early 1950s.”