Mikrohistorie polsko-židovského města: 1918-1956

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Agnieszka Wierzcholska (Svobodná univerzita Berlín).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:30-19:30
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Tarnów v jižním Polsku byl po staletí polsko-židovským městem. Před druhou světovou válkou téměř 50% obyvatel města byli Židé, zbývající polovina populace byla katolického vyznání. Vztahy mezi Židy a ne-Židy byly normální součástí každodenního života mezi sousedy, spolužáky a místní politikou. Během šoa došlo k vraždě městských Židů na ulicích města přímo před očima nežidovských sousedů. Z 25 000 Židů, kteří žili v Tarnówě před druhou světovou válkou, se vrátilo jen pouhých tisíc a jen několik set zůstalo.

Co se stalo s městem, kde němečtí okupanti zničili polsko-židovské Lebenswelt? Struktura společnosti se od roku 1939 dramaticky změnila a místní komunita se stala okupovanou společností. Antisemitismus, který vznikl ve městě v pozdních třicátých letech 20. století, se v mnoha směrech prolínal s německou protižidovskou politikou. Kvůli přítomnému násilí se šoa týkalo i ne-židovštích Poláků. Tážeme se však, zda byly některé lokální sítě odolné? Jaká přátelství mohla zachránit životy a jaké kontakty se ukázaly jako nebezpečné? A konečně, co se stalo s městem po odchodu německých okupantů v lednu 1945 a zmizení téměř poloviny jeho obyvatel – Židů?

Tato přednáška se bude zabývat každodenním životem v polsko-židovském městě a pokusí se znovu zopakovat jednotlivé příběhy obyvatel v době  předválečného i poválečného období.