Ne/způsobilost, zdraví, postižení a hendikep ve společenských a humanitních vědách

Interdisciplinární workshop

Organizátoři: Kateřina Kolářová (FHS UK), Martina Winkler (Christian-Albrechts-Universität, Kiel), Filip Herza (FHS UK-CEFRES), Kamila Šimandlová (FHS UK)
Kdy
: 17. 2. 2018
Kde: Akademické Centrum, Husova 4a, Praha 1
Jazyk: Česky

Workshop je organizován v rámci mezinárodního projektu “(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, podpořeného Grantovou agenturou České republiky a Deutsche Forschungsgemeinschaft, který je realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na organizaci workshopu se spolupodílí CEFRES a Sociologický ústav AV ČR.

Program

9:00 – 9:30
Registrace, káva, úvod

9:30 – 10:00 Zahájení Kateřinou Kolářovou

10:00 – 11:45
Blok I

 • Martina Winkler: Disability and Childhood in Czechoslovak Media, 1960s-1989. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
 • Marek Fapšo, Jan Randák: Co socialistického bylo v socialistickém (zvláštním) školství? (Ústav českých dějin, FF UK)
 •  Šimon Charvát: „Neduh idiotismu jako nevybuchlý dynamit“: Tematizace „slabomyslnosti“ v českých zemích v druhé polovině 19. století. (Katedra obecné antropologie, FHS UK)
 • Maria-Lena Fassig: First thoughts on definition of disability in the historical context of socialist Czechoslovakia. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

11:45 – 12:45 
Oběd

12:45 – 14:30 
Blok II

 • Radek Carboch, Dana Hradcová, Dita Jahodová, Michal Synek: Mezi tichem a překladem: Etnografie kognitivní disability. (Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK; Katedra sociologie, FSS MU)
 • Daniela Komanická: Rekonceptualizácia práce a starostlivosti skrz aktívnu participáciu užívateľky sebaurčujúcej osobnej asistencie na tejto službe. (Katedra antropologie, FHS UK)
 • Ľubica Kobová: Zraniteľnosť ako ontologická podmienka a jej kritiky.  (Katedra genderových studií, FHS UK)
 • Hana Porkertová: Disabilita jako asambláž v průsečících diskurzu a materiality. (Katedra sociologie, FSS MU)

14:30 – 15:00
Přestávka, občerstvení

15:00 – 16:30 
Blok III 

 • Petra Honová, Lucie Kondrátová, Dino Numerato: Expertizace zkušenosti pacientů a jejich rodinných příslušníků v kontextu znalostní společnosti: případ reformy psychiatrické péče. (Katedra sociologie, FSV UK; Národní ústav duševního zdraví)
 •  Martin Fafejta: Československá pedofilní komunita (ČEPEK) a její emancipační diskurz. (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP)
 •  Jiří Mertl: „To jsem nikdy nezkoušel…“ Psychologická pomoc, osobní zodpovědnost a propuštěné osoby. (Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU)

16:30 – 17:00 Zakončení Filipem Herzou

Celý program workshopu si můžete stáhnout zde
a abstrakty příspěvku zde.

Viz CFP zde.

Pro veškeré informace se obracejte na Kamilu Šimandlovou.