Představení knih z knihovny CEFRESu

Abychom oslavili konec akademického roku, sejdeme se 14. prosince 2017 v 17:00 v knihovně CEFRES.

Setkání okolo francouzských knižních novinek v humanitních a společenských vědách.

Následující knihy budou prezentovány mimo jiných:

– Luc BOLTANSKI, Arnaud ESQUERRE : Enrichissement. une critique de la marchandise (Gallimard), představuje Mihai-Dan Cîrjan
– Christophe CHARLE, Laurent JEANPIERRE : La vie intellectuelle en France (Seuil), představuje Tomáš Nakladal
– Christian INGRAO : La promesse de l’Est (Seuil), představuje David Emler
– Sarah MAZOUZ : La république et ses autres (ENS Editions), představuje Florence Vychytil-Baudoux
– Michel OFFERLÉ : La profession politique (Belin), představuje Michel Perottino
– Jean-Claude SCHMITT : Les rythmes au Moyen Age, představuje Paul-Antoine Méteier
– Catherine SERVANT (dir.) : Les héritages culturels du XIXe siècle sous les régimes communistes. (Publications des Langues O éd.), představuje Petr Kyloušek

Tato událost je pro nás příležitostí, abychom šířili povědomí o aktuální francouzské situaci v humanitních a společenských vědách, a to díky tomuto zcela nově pořádanému setkávání okolo knih, které se koná dvakrát ročně.

Kde: CEFRES, Na Florenci 3
Jazyk: francouzština