Oborová setkání: historie

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
Éloïse Adde, Pavel Blažek, Veronika Čapská, Pavel Himl, Zdeněk Hojda, Božena Radiměřská, Jaroslav Svátek, Ondřej Ševeček, Daniela Tinková (koordinátorka), Václav Žůrek