Oborová setkání: historie a politologie

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
za politologii – Jan Biba, Ladislav Cabada, Jaroslav Čmejrek, Ondřej Daniel, Otto Eibl, Vít Hloušek, Petr Kratochvil, Karel Müller, Jana Ondřejková, Michel Perottino (koordinátor), Blanka Říchová.
za historii – Lucie Dušková, David Emler, Ondřej Matějka (koordinátor), Segolène Plyer, Jakub Štofaník