Oborová setkání: právo, mezinárodní vztahy a teritoriální studia

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
za mezinárodní vztahy a teritoriální studia – Pavel Barša, Paul Bauer (koordinátor), Lucie Cviklová, Jakub Grygar, Ondřej Horký-Hluchaň, Jana Kapičková, Kryštof Kozák, Petr Kratochvil, Luboš Kropáček, Nicolas Maslowski, Aurore Meyfroidt, Martin Michelot, Yvona Novotná, Martina Power, Božena Radiměřská, Jan Martin Rolenc, Clément Steuer (koordinátor), Luděk Sýkora, Stefano Taglia, Benjamin Tallis, Eliška Tomalová, Jana Vargovčíková, Anna Vidén, Michal Vít, Tomáš Weiss, Štěpánka Zemanová, Jan Zouplna
za právo – Pavel Šturma, Veronika Bílková, Jana Reschová, Solange Maslowski (koordinátorka), Alla Tymofeyeva, Vít Zvánovec, Jan Kober