Výzva na podávání přihlášek na Institut d’études avancées de Paris

Institut d’études avancées v Paříži přijme mezinárodní špičkové výzkumné pracovníky z oborů společenských a humanitních věd a z dalších úzce souvisejících domén za účelem výzkumného pobytu různé délky.
Uzávěrka pro podávání přihlášek: 30. dubna 2015.
Více informací o výzvě na stránkách IEA : http://paris-iea.fr/en/call-applications-2015