Odkaz Arnošta Gellnera a sociální teorie dnes

CEFRES se s potěšením podílí na organizaci mezinárodní konference na počest Ernesta Gellnera: Odkaz Arnošta Gellnera a sociální teorie dnes, organizovanou Českou asociací pro sociální antropologii.

Kdy: 6., 7. a 8. května 2021 od 14. do 18. hodin (CEST).
Kde: CEFRES a online
Hlavní organisátor: Petr Skalník (Česká asociace pro sociální antropologii)

Tato konference je podpořena nadací Open Society Policy Institute.

Je Gellner stále inspirací pro sociální teorii 21. století?

Čtvrt století po jeho smrti v roce 1995 je česko-britský antropolog stále referencí pro ty, kteří se zabývají tématy tak rozmanitými, jako je modernost, neonacionalismus a populismus v Evropě, migrační tlak Afriky a Středního východu na Evropu, revoluce a občanské války v arabských zemích, islámský terorismus, historický vzestup Asie, krize evropské jednoty, neliberalismus v některých postkomunistických zemích, ruský revanšismus nebo jinými tématy, kterými se Gellner zabýval?
Přední specialisté Ernesta Gellnera se sejdou na tři dny, aby prodiskutovali   Ernest Gellner a nástroje pro přemýšlení o našem současném světě.

Program

Čtvrtek 6. května 2021 ve 14. hodin

Předseda: Daniel Sosna

Úvodní slovo

14.00 –14:05  Martin Heřmanský (Bývalý prezident, Česká asociace pro sociální antropologii)
14:05–14:10 Jérôme Heurtaux (Ředitel, CEFRES)
14:10–14.15 Petr Skalník (Česká asociace pro sociální antropologii)

Prezentace a komentáře

14:15 –14.35 David Shankland: Gellner: Right and Wrong
Diskutant: Lale Yalçin-Heckmann 

14:35 –14.55 Johann Arnason: Gellner and the Habsburg, Window on Modernity
Diskutant: Christopher Hann

14:55–15:15 Daniele Conversi: Gellner in the Anthropocene. Modernity, Nationalism and Climate Change
Diskutant: Thomas Hylland Eriksen 

15:15–15:30 Pauza

15:30 –15:50 Ian Jarvie: The Persistence of the Individualism Debate Today
Diskutant: David Gellner

15:50 –16:10 Alan Macfarlane: Ernest Gellner and the Limits of Understanding
Diskutanti: Adam Horálek a Richard Marshall

16:10–16:30  Adam Horálek: Nation Building in Aging Taiwan: Gellnerian Perspective
Diskutant: Alan Macfarlane

16:30–17:00 Diskuze

Hlavní diskutant: Aleksandar Bošković
Diskuze

Pátek 7. května 2021 ve 14.hodin

Předseda: Thomas Hylland Eriksen

Prezentace a komentáře

14:00 – 14:20 David Gellner: Ernest Gellner and Populism
Diskutant: Mihály Sárkány

14:20 – 14:40 Grażyna Kubica: Gellner’s Theory of Nationalism, and the Study of Silesianess
Diskutant: Marcin Brocki

14:4 -15:00  Guido Franzinetti: Gellner and the Historians
Diskutant: David Shankland

15:00  – 15:20  Chris Hann: Conditions of Liberty Revisited: The Bitter Consequences of Sweet Commerce and Liberal Utopias
Diskutant: Johann Arnason

15:20-15:35 Pauza

15:35 –15:55 Ralph Schroeder: The Ghost in the Machine: Gellner and Beyond with Data-Driven and Formalized Social Theory
Diskutant: Siniša Malešević

15:55 –16:15 Vytis Čiubrinskas: Politics of Ethnification: Political Subjectivity of  Nation-States vis-à-vis Polish Minority in Eastern Europe
Diskutant: Zdeněk Uherek

16:15 –16:35 Zdeněk Uherek: Conceptualizations of Nations and Nationalisms and their Developments: The Czech Reflection
Diskutant: Vytis Čiubrinskas

16:35 –17:00 Diskuze

Hlavní diskutant: Nikola Balaš
Diskuze

Sobota 8. května 2021 ve 14.hodin

Předseda: David Shankland

Prezentace a komentáře

14:00–14:20 Thomas Hylland Eriksen: Postcolonialism as a possibility: A dialogue that never happened
Diskutant: Grażyna Kubica

14:20–14:40  Siniša Malešević: War and Group Solidarity: from Ibn Khaldun to Ernest Gellner and Beyond
Diskutant: Guido Franzinetti

14:40 –15:00  Nikolay Kradin: Ernest Gellner and Debates about World History Periodization
Diskutant: Anatoly Khazanov

15:00 –15:20 Anatoly Khazanov: After Ernest Gellner: Nationalism and Nation-States Today
Diskutant: John Hall

15:20 –15:35  Pauza

15:35 –15.55  Andre Gingrich : The Importance of Reading Ernest: Historical Methodologies as Hidden Resources for Anthropology
Diskutant: 4.35 p.m : Daniele Conversi

15.55 – 16.15 John Hall: The Philosopher of Anthropology: Ernest Gellner (1925-1995)
Diskutant: Ian Jarvie

16.15 -16.35 Lahouari Addi: L’islam, Platon et le protestantisme : Gellner et la société maghrébine
Andre Gingrich  představí práci Lahouari Addi a okomentuje.

16.35 -17.00 Diskuze

Hlavní diskutant: Petr Skalník
Diskuze

Slovo závěrem

První den konference (čtvrtek 6. května) bude současně vysílán na facebookové stránce CEFRESu.
 1. Lahouari Addi (Professor Emeritus, Sciences Po Lyon, Visiting Researcher at Georgetown University)
 2. Johann Arnason (Professor Emeritus, La Trobe University)
 3. Nikola Balaš (Board member, Czech Association for Social Anthropology)
 4. Aleksandar Bošković (Professor of Anthropology, University of Belgrade)
 5. Marcin Brocki (Associate Professor, Institute of Ethnology, Jagiellonian University)
 6. Vytis Čiubrinskas (Professor of Social Anthropology, Vytautas Magnus University)
 7. Daniele Conversi (Research Professor at the University of the Basque Country)
 8. Thomas Hylland Eriksen (Professor of Social Anthropology, University of Oslo)
 9. Guido Franzinetti (Lecturer, Department of Humanistic Studies,
  University of Eastern Piedmont)
 10. David Gellner (Professor of Social Anthropology, University of Oxford)
 11. Andre Gingrich (Founding Director, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences)
 12. John Hall (Emeritus James McGill Professor of Comparative Historical Sociology)
 13. Chris Hann (Director, Max Planck Institute for Social Anthropology)
 14. Martin Heřmanský (Past President, Czech Association for Social Anthropology)
 15. Jérôme Heurtaux (Director, French Center for Research in Humanities and Social Sciences)
 16. Adam Horálek (Head, Department of Social and Cultural Anthropology, University of Pardubice)
 17. Ian Jarvie (Professor Emeritus, Department of Philosophy, York University)
 18. Anatoly Khazanov (Ernest Gellner Professor of Anthropology (Emeritus), University of Wisconsin)
 19. Nikolay Kradin (Director, Institute of History, Archaeology and Ethnography, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences)
 20. Wolfgang Kraus (Professor, Department of Social and Cultural Anthropology, University of Vienna)
 21. Grażyna Kubica-Heller  (Associate Professor, Social Anthropology Section, Institute of Sociology, Jagiellonian University)
 22. Adam Kuper  (Professor Emeritus, Brunel University)
 23. Alan Macfarlane (Professor Emeritus, Social Anthropology, University of Cambridge)
 24. Siniša Malešević (Professor of Sociology, School of Sociology, University College Dublin)
 25. Richard Marshall (Editor of 3:16am, on line magazine of philosophy, art and culture)
 26. Mihály Sárkány (Senior honoris causa, Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
 27. Ralph Schroeder (Professor of Social Science of the Internet, Oxford Internet Institute, University of Oxford)
 28. David Shankland (Director, Royal Anthropological Institute)
 29. Petr Skalník (Main organiser, founding member of the Czech Association for Social Anthropology)
 30. Daniel Sosna (Senior Researcher, Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
 31. Zdeněk Uherek (Director, Institute of Sociological Studies, Charles University)
 32. Lale Yalçın-Heckmann (Professor Max Planck Institute for Social Anthropology)
Pro více informací, kontaktuje cefres@cefres.cz.