Památka holocaustu, život Židů a generační aspekty – Československo, 80. léta

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Peter Hallama (EHESS).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

Tato přednáška se bude snažit zhodnotit rostoucí zájem o židovskou kulturu, náboženství a historii v posledním desetiletí státního socialismu v Československu. Zaměří se na tři aspekty. Nejprve na generační konflikty v rámci židovské komunity a zpochybňování minulosti a náboženského vyznání mladší generace. Dále se bude zabývat disidentskou interpretací židovské historie a kultury. V neposlední řadě se zaměří na počátek období nostalgie pro “Mitteleuropu” v protikladu k homogenizačním tendencím komunistického režimu vzhledem k ideálu kulturní, národní a náboženské heterogenity. Předmětem diskuse této přednášky budou hlavní způsoby, jakými čeští Židé a nežidé přehodnotili židovství, a bude se snažit vyhnout normativnímu hodnocení “virtuální” židovské identity v protikladu s tou “autentickou”.