Židé, sociální mobilita a antisemitismus v Moldavsku za pozdního stalinismu

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednes Diana Dumitru (Státní pedagogická univerzita I. Creanga, Kišiněv).

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Čas: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

Historie sovětských Židů v poválečné době je tradičně považována za temné období plné represí, vyhazování Židů ze státních aparátů a koexistence masového a státně podporovaného antisemitismu. Analýza židovské situace v sovětském Moldavsku mění tento monolitický pohled na židovskou situaci za pozdního stalinismu a dokazuje, že místní poválečná atmosféra naopak aktivně propagovala účast Židů na klíčových pozicích v Moldavsku.

Prezentace se také bude snažit osvětlit dopad této nové veřejné angažovanosti Židů a vztah mezi Židy, státními či stranickými institucemi a nežidy v sovětském Moldavsku.

Ilustrace: Moses Chubat and his Friends (Kishinev 1947)