Lze porovnávat revoluce?

Přednášku povede Jérôme Heurtaux (CEFRES)  v rámci česko-francouzského semináře organizovaného Ústavem pro české dějiny Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.

Kdy: 21.11.2019 od 9:10
Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, sál č. 201
Jazyk: francouzština

Résumé

Fenomén revolucí, jakožto kanonický objekt společenských věd, vyvolal četné komparativní přístupy v sociologii, historii a politických vědách. Jaké tvrzení můžeme vyvodit z mezinárodního srovnání revolucí? Na základě vědecké literatury a vlastního výzkumu o pádu komunismu v Polsku a o tuniské revoluci, se Jérôme Heurtaux zaměří komparatistické metody a poukáže na jejich výhody i limity.

Jérôme Heurtaux je ředitelem Francouzského centra pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze. Je specialistou problematiku změnu režimů a demokratických přechodů. Mezi jeho publikace můžeme zmínit La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016 (Presses de Sciences Po, 2017), Introduction à l’Europe postcommuniste (s Frédéricem Zalewski, De Boeck, 2012) a 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée (společně s Cédricem Pellen, L’Aube, 2009). V 2019 mu vychází kniha Pologne, 1989. Comment le communisme s’est effondré (Éditions Codex).