Prezentace knihy: Pre-textual Ethnographies

Pre-textual Ethnographies. Challenging the phenomenological level of anthropological knowledge-making od Tomasz Rakowski & Helena Patzer

Čas a místo: 30. listopadu 2018, CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1 (zasedací místnost, 3. patro)
O
rganizátoři: Etnologický ústav AV ČR a CEFRES
Jazyk: angličtina

Autoři
Tomasz Rakowski (Ústav etnologie a kulturní antropologie, Univerzita ve Varšavě)
Helena Patzer (Etnologický ústav AV ČR)

Diskutující
Ewa Klekot (Univerzita ve Varšavě/Poznan School of Form)
Daniel Sosna (Západočeská univerzita v Plzni)

Moderátorem bude Luděk Brož (Etnologický ústav AV ČR)

Abstrakt

Antropologové často sbírají zkušenosti při svých terénních výzkumech, které ovšem explicitně neanalyzují ve svých pracích i přesto, že výrazně přispívají k vytváření a formování jejich etnografického povědomí a mohou ovlivňovat jejich práci i po mnoho let. Úkolem této knihy je odhalit právě tyto elementy vytváření antropologického povědomí. Autoři tohoto díla si dali za cíl těžký úkol – rekonstruovat způsoby, jakými původně vstoupili do světů předmětů výzkumu (jejich antropologických „Dalších“), tím, že se soustředili na „pre-textuální“ a hluboce fenomenologické procesy, jakými jsou zaznamenávání poznámek, poslech, percepce a vnímání. Na základě široké škály zkušeností nasbíraných při terénních výzkumech – například s Dogonem na Mali, imigrantskými fotbalovými hráči ve Španělsku, Inuitem dalekého severu, filipínskými nadnárodními rodinami, horníky v Polsku a studenty ve Skotsku – jde tato kniha nad rámec jednoduchého zkoumání etnografické senzitivity využíváním běžných slov a praxe. Dává si za cíl zavést nový prostředek pro pojmenování antropologických prací. Tento jazyk čerpá z opakujících se zkušeností s účastí a zakotvuje se do pre-textuálních světů neřečeného a často neviditelného. Čerpá také z intenzivních zážitků, které překračují hranice konvenčních textových vztahů.

“These edifying essays lay the groundwork for an anthropology that not only overcomes old antinomies of body-mind, text-context, representation-reality, but encourages us to see how participatory method, social attentiveness, and new forms of ethnographic writing can enhance our understanding of the affective, intersubjective, and conceptual complexities of life as lived,” Michael Jackson, Distinguished Professor of World Religions, Harvard University

Facebooktwitterlinkedin