Moc bezmocných ve 21. století. Nenásilné protesty ve střední a východní Evropě

Kulatý stůl

Datum a čas: 20. listopadu 2018, od 10:00 do 12:00
Místo: knihovna CEFRES
Organizátoři: IMS FSV UK, CEFRES a Prague Civil Sociaety Centre
Jazyk: angličtina

Hosté
  • Jérôme Heurtaux (ředitel CEFRESu)
  • Igor Blaževič (programový ředitel v Prague Civil Society Centre)
  • Valeria Korablyova (Senior Fellow na Katedře ruských a východoevropských studií, IMS FSV UK, politolog, specializace – Ukrajina)
  • Jiří Kocián (výzkumník na Katedře ruských a východoevropských studií, IMS FSV UK, specializace – Rumunsko)

Moderováno Kateřinou Královou  (vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií, IMS FSV UK)

Nedávné masové protesty v Arménii, které svrhly dlouhodobě vládnoucí hlavu státu, byly nazvány “Sametovou revolucí”. Odkazuje snad toto pojmenování na středoevropské události, kterými jsme byli svědky před třiceti lety? A pokud ano, jaké je jejich skutečné dědictví ve 21. století? Je “moc bezmocných” stále funkčním návodem na společenské a politické změny? Další zásadní otázkou je, zda jsou vůbec nenásilné protesty schopny uvést svůj program na dlouhou dobu. Jedná se snad jen o krátkodobý “zvrat”, po kterém nevyhnutelně následuje “obvyklý stav”? A konečně, co mají společného a jak se liší různá lidová hnutí v prostoru a čase?

Diskuse u kulatého stolu se bude zabývat případy masových protestů v Polsku, Ukrajině a Rumunsku, za účelem odhalit jejich specifičnost. Bude také porovnávat jednotlivé protesty s nedávnými vlny protestů v Německu, USA a dalších zemí. Hlavními otázkami ovšem bude, jaké jsou perspektivy politických změn založené na “moci bezmocných” a s jakými odezvami na masové protesty se setkáváme v globalizovaném světě.

Zde si můžete stáhnout plakát události