Nadnárodní média a politika fundraisingu v arménské diaspoře

Gellnerovský seminář

Přednáška Rika Adriaanse (Central European University, Budapěšť) v rámci Gellnerovského semináře organizovaného Českou asociací pro sociální antropologii (CASA) spolu s Českou sociologickou společností  a ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR a CEFRES.

Datum a čas: čtvrtek 15. listopadu, od 17:00
Místo: Knihovna CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1)
Jazyk: angličtina

Abstrakt (EN)

Transnational Media and the Politics of Fundraising in the Armenian Diaspora
Fundraising spectacles such as gala dinners and concerts have long been central to the culture and institutions of the Armenian diaspora. Since the early 1990s, the conversion of money into ethnicity takes on increasingly mediatized and transnational forms. My talk examines the Armenia Fund Telethon, an annual pan-Armenian spectacle broadcast from Los Angeles that collects donations for infrastructure in the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic on the de jure territory of Azerbaijan. Through the establishment of a transnational sphere of media rituals that links up Armenians across continents, the occupation of formerly Azerbaijani-occupied lands is turned into a diasporic celebration of humanitarian ethics and cultural heritage. At the same time, diaspora activists in Los Angeles are increasingly calling for a boycott of the annual telethon by organizing competing events that criticize it for serving the interests of post-Soviet oligarchs. The appeal of these activist initiatives is analyzed in relation to unpredictable eruptions of violence in the homeland.

Rik Adriaans

Rik Adriaans nedávno úspěšně dokončil doktorské studium sociologie a sociální antropologie na Central European University v Budapešti. Ve své dizertační práci se věnoval propojení mezi vytvářením obrazu, technologickým zprostředkováním a snahami o uznání arménské diaspory v nadnárodních kruzích, které spojují postsovětskou Arménii s arménskou diasporou v Los Angeles. Rik Adriaans zároveň vede probíhající výzkum zaměřený na politiku arménské populární hudby. Jeho články se objevily v následujících časopisech: Social AnalysisNationalities PapersCaucasus Survey and Identities: Global Studies in Culture and Power.