Vaření v temnotě a vytváření vazeb: Za dveřmi určenými jen pro personál

Gellnerovský seminář

Přednáška Nafsiky Papacharalampous (School of Oriental and African Studies, University of London, UK) v rámci Gellnerovského semináře organizovaného Českou asociací pro sociální antropologii (CASA) spolu s Českou sociologickou společností  a ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR a CEFRES.

Datum a čas: pondělí 19. listopadu, od 17:00
Místo: Knihovna CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1)
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Vaření v temnotě a vytváření vazeb: Za dveřmi určenými jen pro personál
Tento příspěvek zkoumá život šéfkuchařů a kuchařů prostřednictvím aténských restauračních kuchyní a nabízí etnografický pohled na profesionální kontext a na prostředí týmové práce. Díly Turnera (1967a, 1995) a Goffmana (1956) předkládáme často drsnou realitu pracovních podmínek kuchařů a chování šéfkuchaře.

První část příspěvku odkazující na Goffmanovu práci (1956) a řadící se do etnografického kontextu, představuje rozdělení mezi přední a zadní částí restaurací a odhaluje každodenní práci a život kuchařů. Druhá část příspěvku sleduje a analyzuje vztahy kuchařů a šéfkuchaře v kuchyni. S využitím Turnerovy práce o liminalitě (1967a, 1995) a práce Carstena (1995) o spřízněnosti studie zkoumá ponižování a zneužívání kuchařských zkušeností jejich šéfkuchaři, vytváření komunit a formování a definování nových vazeb. Prostřednictvím restauračních kuchyní v Aténách v období krize se pojem týmové práce dostává do popředí a odhaluje, jak se vytvářejí vazby v prostředí, kde je personál pod vysokým tlakem.

Bibliografie
Carsten, J., 1995. The Substance of Kinship and the Heat of the Hearth: Feeding, Personhood, and Relatedness among Malays in Pulau Langkawi. Am. Ethnol. 22, 223–241.
Goffman, E., 1956. The Presentation of Self in Everyday Life. University of Edinburgh, Edinburgh.
Turner, V., 1995. The Ritual Process: Structure and anti-structure. Transaction Publishers.
Turner, V., 1967. The Forest of Symbols, Aspects of Ndembu Ritual. Cornell University Press, Ithaca and London.

Nafsika Papacharalampous
Nafsika je v současné době PhD studentkou antropologie na Škole orientálních a afrických studií (SOAS, Univerzita v Londýně). Píše svou disertační práci o řeckých tradičních potravinách a trzích. Zaměřuje se na národní identitu, paměť, terroir a dědictví. Nafsika má magisterský titul v antropologii jídla ze SOAS a MBA z Aténské univerzity ekonomie a podnikání. Předtím psala týdenní sloupky pro online trh s potravinami v Londýně s názvem Love Your Larder, ve kterých zkoumala pojem Real Food  a nedávno začala profesionálně vařit pro pop-up restaurace v Londýně. Nafsika je také editorkou v knize receptů SOAS a vede blog o potravinách www.nafsikacooks.com, kde se věnuje své vášni jak pro vaření, tak pro psaní. Mimo jiné miluje historii jídla a nedávno začala sbírat staré kuchařské knihy.