Překládat romantismus v Itálii

Třetí setkání epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK veden

Ivana Piptová (FF UK)
Téma
: Překládat romantismus v Itálii

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1
Čas: středa 14. listopadu 2018, od 16:30
Jazyk: angličtina

Texty:

  • Andras Önnerfors: „Translating discourses of the Enlightenment: transcultural language skills and cross-references in Swedisch and German eighteenth-century learned journals“, in: (ed. S. Stockhorst) Cultural Transfer through translation. The Circulation of Enlightened thought in Europe by means of translation, Amsterdam – New York, NY 2010: 209-230.