Prodané duše: Migrace z Německa do Ameriky a jiných částí Evropy (1648–1780) – Přednáška Williama O’Reillyho

Prodané duše – Migrace z Německa do Ameriky a jiných částí Evropy (1648–1780)

Přednáška Williama O’Reillyho (Trinity Hall, University of Cambridge)

Čas a místo konání: CEFRES, zasedací místnost – Na Florenci 3, budova C, 3. patro, v 17:30
Jazyk: angličtina
Organizátorka: Veronika Čapská (FHS UK)

William O’Reilly je profesorem dějin raného novověku na University of Cambridge, náměstkem ředitele ústavu Centre for History and Economics a stálým vědeckým pracovníkem v Institute for Advanced Study (IEA) v Budapešti. Věnuje se mnoha tématům spojeným s evropským a atlantickým prostorem v raném novověku, zejména se zajímá o dějiny evropské migrace, kolonialismu a imperialismu. Je členem redakční rady časopisů Historical Journal a Themes in Migrations.

Résumé:

V Prodaných duších William O’Reilly zkoumá dějiny emigrace v 17. a 18. století z Německa do severní Ameriky a střední a východní Evropy za pomoci osob zvaných Seelenverkäufer. Tito „obchodníci s dušemi“ nabírali a doprovázeli migranty; byli převaděči mezi geografickými lokalitami, mezi gramotností a negramotností, mezi ekonomickou jistotou a nejistotou, mezi svobodou a otroctvím. Tak jako z Evropy odcházelo v důsledku vylidnění a otřesů způsobených třicetiletou válkou stále více migrantů, rostl také počet převaděčů. V Evropě 17. a 18. století bylo nemožné zvažovat emigraci bez pomoci prostředníka nebo agenta. Někdy šlo o padouchy, jindy i o dobrodince, avšak bez jejich úsilí by byla veškerá raně novověká migrace nemyslitelná. Právě oni stáli u zrodu pozdějších masových migrací v 19. a 20. století.

Přednáška bude pojednávat o úloze těchto převaděčů a osadníků při budování složité komunikační sítě, která pokrývala rozsáhlý atlantický prostor od Pensylvánie  až po Transylvánii. Bez jejich přičinění by tehdy nebylo možné udržovat sít neformálních kontaktů, a další migrace by tudíž nebyla možná.