Sametová revoluce a disent intelektuálů. Charta 77 a Nadace Jana Husa

Přednášku povede Thomas C. Mercier (post-doktorand CEFRES/UK) v rámci česko-francouzského semináře organizovaného Ústavem pro české dějiny Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.
S účastí Ninon Derouet (CEFRES).

Kdy: 7.11.2019 od 9:10
Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, sál č. 201
Jazyk: francouzština

Résumé

Tento seminář se bude zabývat některými významnými epizodami intelektuálního disentu v Československu před samotnou Sametovou revolucí. Zaměří se na disidentské filosofy, jejich diskurzy a praktiky v návaznosti na Chartu 77 a nadnárodní síť Association Jan Hus, spojující článek mezi Československem, Anglií a Francií od roku 1980 do roku 1989 a dále.
Slavný příběh o zatčení Jacquese Derridy v Praze v roce 1981, kdy byl cestoval jakožto viceprezident Association Jan Hus do ČSR za účelem podpory československých disidentů nám umožní nastínit některé prvky teoretické analýzy kolem pojmů „disent“ a „revoluce“.