Pojem “nadvláda” za Třetí říše

Druhé setkání zimního semestru Epistemologického semináře organizovaného CEFRESem (Jérôme Heurtaux) a Institutem mezinárodních studií FSV UK (Tomáš Weiss a Mitchell Young) povede

Pascal Schneider (Paris – Sorbonne Université Paris / přidružený doktorand CEFRESu)
Téma: Pojem “nadvláda” za Třetí říše. Případ připojeného území

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1
Čas: středa 23. října 2019, od 16:30
Jazyk: angličtina
Text
Beatrice HIBOU, “Introduction. The Legitimation of Authoritarian Domination: Dispositions to Obey and Constellation of Interests”, “Chap. I. Desire for Normality, Normative Processes and Power of Normalization” in : The Political Anatomy of Domination. Cham :The Political Anatomy of Domination, 2017, p. 1-32.

Facebooktwitterlinkedin