Soukromí aktéři v politice a tvorbě veřejných politik: od transgrese k tvorbě norem?

V rámci Platformy CEFRES organizují Jana Vargovčíková (CEFRES & FF UK) a Kateřina Merklová (FF UK) jednodenní workshop pro doktorandy a mladé badatele.

Místo: CEFRES, Národní 18, konferenční místnost v 7. patře.

Jazyk: angličtina.

Výzva pro podávání návrhů je k nalezení zde.

Program bude k dispozici koncem března 2016.

Návrhy o rozsahu maximálně 500 slov posílejte nejpozději do 29. února 2016 na adresu: jana.vargovcikova@cefres.cz.

Prezentace budou diskutovány profesorkou Hélène Michel (SAGE, Institut d´Études Politiques ve Štrasburku) a Michaelem Smithem (CERGE-EI, AV ČR).