Terorismus a migrace v Evropě

Diskusní přednáška s Michelem Wieviorkou pořádaná Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií (CCFEF) ve spolupráci s Varšavskou univerzitou.

Moderátor: Gregorz Dobiecki.

Místo konání: Varšavská univerzita.