Společně v boji: Židovští vojáci československé zahraniční armády 1939-1945

Přednáška Zdenka Maršálka (ÚSD, AV ČR) v rámci semináře Soudobé dějiny Židů, který pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRES ve spolupráci s Židovským muzeem.

V československých zahraničních jednotkách v letech druhé světové války bojovali nejen Češi a Slováci, ale příslušníci takřka všech národností a skupin, z nichž se skládalo obyvatelstvo meziválečné republiky. Ve velkém počtu do exilového vojska vstupovali zvláště židovští dobrovolníci. Přestože v některých obdobích židovští vojáci představovali velkou část československých jednotek, z mnoha různých důvodů byl v pozdějších letech jejich přínos marginalizován. Přednáška zvláště představí konkrétní čísla, soustředí se ovšem i na řadu dalších témat, včetně problémů vzájemného soužití vojáků různých národností, konfese a původu.

Jazyk: česky
Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 1420/3, Praha 1

Facebooktwitterlinkedin