Střední Evropa ve francouzské publikační činnosti ve společenských vědách

Diskuse proběhne na „Světu knihy Praha“ v rámci akcí věnovaných Francii, čestnému hostu letošního knižního veleterhu

Kde: Praha, Výstaviště, Ateliér Evropa
Kdy: 24. září 2021, 11h-12h50
Jazyk: francouzština se simultanním tlumočením do češtiny

Střední Evropa je již dlouho předmětem zájmu francouzských vydavatelů společenských věd. Vzbuzuje však jen okrajovou zvědavost, která se zvyšuje s významnou historickou událostí. Francouzští nakladatelé a sociální vědci diskutují o publikačním potenciálu střední Evropy ve Francii.

Zúčastní se:
Astrid Thorn-Hillig (nakladatelství Maison des sciences de l’homme),
Gwendal Piégais (nakladatelství Codex),
Miroslav Novák (autor knihy: Le Printemps de Prague, 1968. Une révolution interrompue ?, Codex, 2021)
Ronan Hervouet (autor knihy: Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Lormont, Le Bord de l’eau, 2020).

Moderátor: Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRESu a autor knihy: Pologne 1989, Comment le communisme s’est effondré, Codex, 2019.