Městské okraje v budapešťském kontextu

Páté setkání epistemologického semináře v letním semestru pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedením Ludovica Lepeltier-Kutasiho (Univerzita v Tours / přidružený doktorand v CEFRESu).

  • Wacquant L., « Ghettos and Anti-Ghettos: An Anatomy of the New Urban Poverty », Thesis Eleven, 1 août 2008, vol. 94, no 1, p. 113‑118.
  • Auyero Javier et Lara Agustín Burbano de, « In harm’s way at the urban margins », Ethnography, décembre 2012, vol. 13, no 4, p. 531‑557.

Kde: knihovna CEFRESu – Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kdy: 15:30 – 17:00
Jazyk: anglicky

 

Koncept politické moci: politika třetí strany ve Spojených státech

Čtvrté setkání epistemologického semináře v letním semestru pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedením
Zdeňka Krále (IMS FSV).

Kde: knihovna CEFRESu – Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kdy: 15:30 – 17h
Jazyk: anglicky

Text ke čtení:
Talcott Parsons, “On the Concept of Political Power” Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 107, No. 3 (Jun. 19, 1963), pp. 232-262
https://www.hse.ru/data/2012/11/27/1301625729/Parsons%20Power.pdf