Sociální prezence. Návrh na pojetí interdependence zohledňující temporality a sexuaci

Přednáška francouzského sociologa Marca Bessina, ředitele IRIS – Ústavu interdisciplinárního výzkumu v sociálních otázkách (UMR8156 CNRS – EHESS – U997 Inserm – UP13) v rámci Velkých přednášek Platformy CEFRES.

Jazyk: francouzština, simultánní překlad do češtiny.

Místo: CEFRES, Národní 18, konferenční sál – 7. patro.

Shrnutí
Tato přednáška vychází z empirických výzkumů týkajících se způsobů ujímání se odpovědnosti v oblasti zdravotní, sociální a v oblasti rodičovství. Tyto způsoby budou stručně představeny, aby vytvořily základ debaty o morálních a praktických rozměrech aktivit care s důrazem na sexuaci a temporalizaci. Výchozí hypotézou je, že tyto praktiky asistence se vyskytují i v akademickém prostoru. Akademické prostředí pak bude pojednáno vzhledem k napětí mezi temporalitami, tedy napětí mezi zrychlováním, které působí na naše výzkumné praktiky, a Slow Science, na níž se odkazuje sociologie sociální prezence.

Sociologie sociální prezence navazuje na feministickou tradici, která sleduje dělbu práce podle pohlaví, k níž dochází při ujímání se odpovědnosti za potřeby druhého. Zahrnuje ale také morální rozměr různých podob poskytování podpory, asistence, pomoci a sociálních činností v tradici politiky a etiky care. Tato sociologie se drží určitých postupů s odkazem na pojmy morální ekonomie, které připomínají, že se uplatňování veřejných nebo sociálních politik vyznačuje napětím mezi ochranou a trestem. Přesto v této kombinaci sociologie sociální prezence upřesňuje, že se toto zkreslení týká péče poskytované neodborníky a soukromého přijímání odpovědnosti, a zdůrazňuje zejména to, že je tato polarita zásahů ve prospěch druhého pohlavně určená. Temporální přístup k interdependenci umožňuje pochopit pohlavně určenou dělbu práce v sociální, zdravotní a bezpečnostní oblasti, aniž by vydával za přirozenou mateřskou péči štědré ruky státu a otcovskou autoritu funkcí, které na něm přímo závisejí.