Evropská environmentální politika

Evropská environmentální politika během předsednictví Francie a České republiky v Radě Evropské unie 


Mezinárodní workshop 
organizován v spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci (CZ), Univerzity Clermont Auvergne (FR) a CEFRES, pod záštitou francouzského předsednictví v Radě Evropské unie

Kdy: pátek 20. května, 9:00 – 15:40
Kde: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci & online : https://us02web.zoom.us/j/89812295559
Jazyk: angličtina
Organizátoři:
Arthur Thevenet
(Clermont Auvergne University)
Valentin Bayeh
(Clermont Auvergne University)

Program naleznete níže.

Rada Evropské unie (zkráceně “rada”) je stěžejným evropským orgánem s rozhodovací pravomocí. Je krátkodobým, kolektivním a nejvyšším orgánem Evropské Unie reprezentujícím zájmy členských států Evropské unie. Vyjednává a přijímá legislativní usnesení hlavně v spolupráci s Evropským parlamentem, který reprezentuje hlas obyvatel Evropy. Každých šest měsíců radě předsedá jiný členský stát Evropské unie. Každý členský stát se na své předsednictví připravuje v spolupráci se dvěma dalšími členskými státy (jedná se o tzv. “trio”), aby byl zabezpečen plynulý přechod mezi jednotlivými předsednictvími a dlouhodobá kontinuita a efektivita práce v radě. Každé trio určuje dlouhodobé cíle a vytváří seznam důležitých záležitostí, kterými se bude rada zabývat následujících 18 měsíců jeho předsednictví.

Od 70. let 20. století se evropská politika životního prostředí etablovala do samostatné politické sféry jako vedlejší produkt ekonomické integrace. Evropská environmentální legislativa, zahrnující dnes již více než 500 směrnic, nařízení a rozhodnutí, tvoří nejkomplexnější soubor environmentálních norem na světě. Evropská politika a legislativa v oblasti životního prostředí se stali nejhlavnější hybnou silou pro environmentální politiku a legislativu v členských státech Evropské unie. Spolu s ratifikací Pařížské dohody (2015) a přijetím Zelené dohody pro Evropu (tzv. “Green Deal”), se změna klimatu dostala na úroveň povinných závazků, jak pro Evropskou unii, tak pro samotné členské státy, a jelikož je životní prostředí jednou z jejích sdílených působností, zavedla Evropská Unie účinný právní rámec pro prosazení své pozice v této oblasti.

V červenci 2021, Evropská komise přijala sérii legislativních návrhů (známých jako “Fit for 55”) upřesňujících to, jak přesně komise plánuje dosáhnout klimatickou neutralitu Evropské Unie do roku 2050.

V kontinuální návaznosti, odprezentovali Francie, Česká republika a Švédsko jejich program na 18 měsíců jejich za sebou jdoucích předsednictví. Navzdory tomu, že tento program obsahuje opatření vedoucí ke klimatické změně a uhlíkové neutralitě, národní zájmy spolu se spornými případy ukazují jistou rozporuplnost vůči environmentálním povinnostem, jako příklad uveďme kauzu “Notre affaire à tous” před francouzskými soudy nebo spor České republiky o “Důl Túrow” před Evropským soudním dvorem.

Od 1. ledna 2022 předsedá radě Francie, po které bude od 1. července 2022 následovat Česká republika a od 1. ledna 2023 Švédsko. Zvýšené dopady klimatické změny, nadspotřeby přírodních zdrojů a alarmující hodnoty klesající biodiverzity jsou jedněmi z nejvíce naléhavých environmentálních výzev, kterým Evropa čelí a na které budou muset reagovat stávající i budoucí předsednictví.

Tento mezinárodní workshop si klade za cíl prozkoumat jak a v jakém rozsahu může francouzsko-česko-švédské předsednictví Rady Evropské unie uspět a posunout vpřed Evropskou unii v jejím plánu stát se světovým lídrem v udržitelnosti a ochraně klimatu, zatímco se bude potýkat s jinými naléhavými záležitostmi, jako jsou pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině. Účastnící a diskutující se budou zaobírat politickými, právními, vědeckými, ale i etickými perspektivami dopadu současného předsednického tria na evropskou environmentální politiku a legislativu.

Program

8:30–9:00      Registration

9:00–9:30      Welcoming addresses
Martin FAIX, Vice-dean for International Affairs, Palacký University
Alexis DUTERTRE, Ambassador of France to the Czech Republic (online)
Marie-Elisabeth BAUDOIN, Vice-President of Clermont Auvergne University for International and European Affairs

Panel 1 – EU and the Environmental Issue

Moderator: Jérôme HEURTAUX, director of CEFRES

9:30–9:50       The evolution of the concept of environment as a legal object
Arthur THEVENET, Ph.D student, Palacký University & Clermont Auvergne University

9:50–10:10     The EU competences regarding environmental matters
Valentin BAYEH, Ph.D student at Clermont Auvergne University

10:10–10:30   Presentation of the presidency program regarding environmental matters
Christine BERTRAND, Assistant Professor, Clermont Auvergne University

10:30–10:50    Discussion

10:50–11:10    Coffee break

Panel 2 – Implementing the EU Environmental Law and Policy

Moderator: Marie-Elisabeth BAUDOIN, Vice-President of Clermont Auvergne University for International and European Affairs

11:10–11:30   The implementation of the EU environmental law within the French municipal law
Agathe CHIROSSEL, Ph.D student, ATER, Clermont Auvergne University

11:30–11:50   The implementation of the EU environmental law within the Czech municipal law
Veronika TOMOSZKOVÁ, Assistant Professor, Palacký University

11:50–12:10   Role of universities in implementing the EU environmental policy
Zuzana HUŇKOVÁ, Coordinator for Sustainable Development of Palacký University & Veronika TOMOSZKOVÁ, Assistant Professor, Palacký University

12:10–12:30   Discussion

12:30–14:00   Lunch break

Panel 3 – New debates about EU Environmental Policy

Moderator: Veronika TOMOSZKOVÁ, Assistant Professor, Palacký University

14:00–14:20   Disinformation and Propaganda Undermining Environmental Transformation in the Czech Republic
Ondrej FILIPEC, Assistant Professor, Palacký University

14:20–14:40   Environmental migration and migration policies of the European Union
Kateřina DOSTÁLOVÁ, Ph.D student, Palacký University

14:40–15:00   Climate change and geopolitics: What role for Europe ?
Lucie TUNGUL, Assistant Professor, Palacký University

15:00–15h20  Discussion

15:20–15h40  Concluding remarks and summary of the workshop
Marie-Elisabeth BAUDOIN, Professor, Université Clermont Auvergne