PRAVDA ČIRÁ I ZKALENÁ. PŘEDÁVÁNÍ VZPOMÍNEK NA VÁLKU

 Mezioborový Ph.D. workshop

Kdy: pátek 4. 11. a sobota 5. 11. 2022
Kde: knihovna CEFRES a Fakulta sociálních věd UK
Organizují
:
Astrid Greve Kristensenová (Sorbonna, přidružená pracovnice CEFRES)
Rose Smithová (Univerzita Karlova, Univerzita v Groningenu)
Emina Zoletićová (Varšavská univerzita, CEFRES)

Workshop organizuje 4EUPlus ve spolupráci s CEFRES.
Odkaz na call for papers můžete nalézt zde.

Pátek 4. 11. 2022
Místo konání: knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1

17:30 – 19:00 Diskuze u kulatého stolu o válce v Jugoslávii v devadesátých letech
  Moderuje: František Šístek, Ph.D. (FSV UK)

Jelena Đureinovićová (Vídeňská univerzita)
Vjeran Pavlakovic (Fakulta humanitních a společenských věd Univerzity v Rijece)
Naum Trajanovski (Ústav sociologie Varšavské univerzity)

 

Sobota 5. 11. 2022
Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, místnost 212, budova Hollar, Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1

08:30 – 09:00 Otevření prostor, přivítání u kávy a zápis účastníků
09:00 – 09:15 Úvodní poznámky
09:15 – 10:15 Úvodní přednáška
  Elmira Muratovová, PhD (Aarhuský ústav vysokého učení): Krymské vzpomínky na politiku: nostalgie a přetváření minulosti v kýč
10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 12:00 Panel 1: Jak si získat srdce obecenstva? Divadlo a poezie
  Moderuje: Emina Zoletićová (Varšavská univerzita, přidružená pracovnice CEFRES)
  Diskutuje: Türkay Salim Nefes, PhD (Oxfordská univerzita)
  Aida Čoprová (Sorbonna, Univerzita ve Florencii, Univerzita v Bonnu): Když už nelze dělat nic. Divadlo jako médium přenosu vzpomínek ve válečném Sarajevu (1992-1995)
  Alice Clabautová (Sorbonna, Univerzita Karlova): Jak za studené války chtěli dát Brechtovu divadlu na frak: mezi politickou nostalgií a kulturní propagandou
  Nenad Milosavljević (Sorbonna) prostřednictvím platformy Zoom: Jak se v poezii srbských, chorvatských, černohorských a bosenskosrbských básníků odrážela válečná devadesátá léta
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:10 Panel 2: Zkresleno hledáčkem kamery
  Moderuje: Astrid Greve Kristensenová (Sorbonna)

Diskutuje: Jana Jedličková, Ph.D. (Univerzita Palackého)

  Maria Plichtová (Amsterodamská univerzita): Od tragédie k nejhůře hodnocenému filmu IMDb: jak se katastrofa u Smolensku na plátně proměnila v kýč (film Smoleńsk, 2016)
  Domenico Scagliusi (Sorbonna): Cestování v čase a poetika znovuvytvoření: přetvoření druhé světové války v kýč v ruských postsovětských fantastikách
   
14:10 – 14:30 Přestávka na kávu
14:30 – 15:40 Panel 3: V sevření mocností: silní hráči, propaganda a smyšlené narativy
Moderuje: Rose Smithová (Univerzita Karlova, Univerzita v Groeningenu)
Diskutuje: Valeriya Korablyovová PhD (Univerzita Karlova)
  Anna Gresztová (Amsterodamská univerzita): Způsob provedení, fraškovitost a citlivost vůči postpravdě v kulturních reprezentacích války na Ukrajině
  Heqi Sun (Varšavská univerzita): Jak se důsledky války v Kosovu rozšířily: čínská ambasáda v Bělěhradě pod bombardováním USA v roce 1999
   
15:40 – 16:00 Závěrečné poznámky

 

Více informací můžete nalézt na truthanduntruthworkshop.wordpress.com.