Týden DIVERZITY

tyden_diverzity_A4www.tydendiverzity.cz

Týden diverzity je kulturně-vědeckou akcí, která si klade za cíl různými formami vstupovat do veřejného prostoru a diskurzu a aktivně je ovlivňovat v důležitém společenském tématu, totiž diverzitě a její reflexi.
Celá akce se nese v duchu otevřenosti, propojení české a francouzské zkušenosti, propojení více veřejných prostorů, propojení kulturní, vědecké a každodenní perspektivy.

Do akce se zapojují vědecké instituce, kulturní instituce, neziskové organizace, světově významní odborníci i studenti. FF UK přitom touto akcí otevírá a zároveň aktivně řeší otázku, jakou roli má univerzita a akademická obec humanitně a sociálněvědně orientované fakulty vzhledem k aktuální společenským tématům, jaká je dnes idea univerzity a jaký vztah mezi objektivní a distancovanou badatelskou zkušeností a prožitkem angažovaného veřejného intelektuála.

CEFRES ZVE

úterý 24. listopadu 2015
Catherine WIHTOL DE WENDEN  (socioložka a politoložka CERI-Sciences Po)

Diverzita a autochtonie ve francouzské a evropské historii.

Detailní program akce.