Vytváření vědění: Big data, data mining a sociální sítě

V rámci přednášek zabývajících se „tvorbou a sdílením vědomostí v digitální éře“ Vás Francouzský institut v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zvou na řadu setkání s následujícím tématem: Moderní získávání informací: big data, data mining a sociální sítě. Přednášky povedou nejlepší francouzští a čeští znalci v oboru a jsou určeny hlavně studentům a odborníkům z oblasti nových médií a informačních věd.

Témata přednášek:

* Jak najít informaci v digitálním dokumentu aneb co to jsou Big Data: od optického rozpoznání znaku k sémantickém webu
Luc Bellier, Národní francouzská knihovna

* Sociální sítě a získávání informací: informativní a interaktivní dynamika v on-line komunitách
Camille Roth, Centrum Marc Bloch Berlín/ CNRS

* Epistemologické výzvy Digital Humanities
Alexandre Gefen, CNRS-Paris IV

* Jazykové korpusy při analýze diskursu
Eva Lehečková, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha

* Bez dobrých otázek se ztratíme v bludišti Big Data
František Kalvas, Katedra sociologie, FF UK Praha

* Literatura viděná kompresním algorithmem
Josef Šlerka, Studia nových médií, FF UK

Organizátor: Francouzský institut v Praze
Jazyk: francouzština a čeština, simultánní překlad zajištěn.
Místo: Filosofická fakulta UK – nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Rezervace: katarina.hornackova@ifp.cz, 221 401 032