Visegrádské fórum: Ioana Popa, mezi Prahou a Bratislavou

Program

POPA_ISPPondělí 11. dubna – Praha

18h-20h
Přednáška a diskuse pro širokou veřejnost organizovaná CEFRESem a Francouzským institutem v Praze.
Téma: Překlady studené války: aktéři a praktiky cirkulace knih přes železnou oponu a jejich recepce ve Francii.
Diskutant: Jovanka Šotolová, vyučující na Ústavu translatologie FF UK a překladatelka z francouzštiny.
Jazyk: francouzsky se simultánním překladem do češtiny.
Kde: Francouzský institut v Praze, přednáškový sál, 5. patro.

Úterý 12. dubna – Bratislava

18h-20h
Přednáška určená pro širokou veřejnost pořádaná Ústavem světové literatury Slovenské akademie věd a Francouzským ústavem v Bratislavě.
Téma: Překládat pod nátlakem: sociologický přístup k transferům literatury z východní Evropy do Francie během studené váky.
Jazyk: francouzsky.
Kde: Francouzský institut v Bratislavě.

Středa 13. dubna – Bratislava

10h30-12h30
Seminář Ústavu světové literatury Slovenské akademie věd.
Téma: Institucionalizace a mezinárodní konstrukce studií kulturních areálů během studené války. Program o východo-evropském prostoru 6. sekce École Pratique des Hautes Études.
Jazyk: anglicky.
Kde: Ústav světové literatury Slovenské akademie věd.

Čtvrtek 14. a pátek 15. dubna – Praha

od 10h
Mezinárodní konference Překlad mezi jazykem, kulturou a dějinami organizovaná Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem světové literatury Slovenské akademie věd a Rumunským kulturním institutem (Institut Cultural Romaness de Praga).
Zahájení konference Ioanou Popou: Cesty překladů: sociologie literárních transferů Východ/Západ během studené války.
Organizátorky: Libuša Vajdová (ÚSVL SAV) a Libuše Valentová (FF UK).
Kde: Filozofická fakulta UK, Hybernská 3, Praha 1.
Kompletní program konference – zde.